Biz Kimiz?

Paye Patent Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar ile birlikte ISO kalite belgeleri ve barkod tescili konusunda hizmet ve danışmanlık vermektedir.

Neler Yapıyoruz?

Yurt içi ve yurt dışı marka, patent, tasarım tescil ve danışmanlık hizmetleri, devir, yenileme ve olabilecek tüm değişiklikleriyle ilgili işlemler.

Neden Biz?

Türkiye’de kurulduğu günden bu yana Sınai Haklar bilincinin gelişimi için çalışmaya devam eden Paye Patent, yalnızca ülke içerisinde değil uluslararası arenada da müvekkillerinin haklarını korumak adına ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluşla iş birliklerine devam etmektedir.

Neler Yapıyoruz?

Marka Tescil

Bir işletmenin ürettiği mal ya da hizmeti diğer işletmelere ait mal ya da hizmetlerden ayrılmasını sağlayan işarete marka denir.

Faydalı Model

Yurt içinde veya yurt dışında, geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir korumadır.

Patent Tescil

Buluş sahibinin, buluş konusu ürünü 3. kişilerin belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etmesini engelleme hakkı olan belgedir.

Kalite Belgesi

ISO’nun yayınladığı herhangi bir standartta (Örneğin; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 27001, ISO 13485 standartları gibi) istenen şartları kuruluşunuzda yerine getirip gönüllü belgelendirme başvurunuz sonrasında yapılan belgelendirme denetiminin sonucuna göre firmanıza verilen basılı A4 boyutundaki sertifikadır.

Kurumsal Kimlik

Firmanın, kurumun, oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir.

Logo Tasarımı

Halkın tanınmasına ve tanınmasına yardımcı olmak ve teşvik etmek için kullanılan grafik bir işaret, amblem veya semboldür. Soyut veya figüratif bir tasarım olabilir veya temsil ettiği adın metnini bir kelime işareti olarak içerebilir.

Referanslarımız

Hakkımızda

Paye Patent

Paye Patent Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar ile birlikte ISO kalite belgeleri ve barkod tescili konusunda hizmet ve danışmanlık vermektedir.
Paye Patentin sunduğu hizmetlerin temelini; Sınai haklara konu alan marka, patent, endüstriyel tasarım vekilliği ve danışmanlığı oluşturmaktadır. Bilgi ve birikiminin gücüyle tescil ve koruma işlemleri yanında; araştırma, takip, yorumlama, analiz, karşılaştırma, sistem ve geliştirme, eğitim vb. birçok konuda hizmet vermektedir.
Türkiye’de kurulduğu günden bu yana Sınai Haklar bilincinin gelişimi için çalışmaya devam eden Paye Patent, yalnızca ülke içerisinde değil uluslararası arenada da müvekkillerinin haklarını korumak adına ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluşla iş birliklerine devam etmektedir.

Paye Patent Hizmet Alanları
Yurt içi ve yurt dışı marka, patent, tasarım tescil ve danışmanlık hizmetleri, devir, yenileme ve olabilecek tüm değişiklikleriyle ilgili işlemler.
Markanızın veya ürününüzün sizin bilginiz haricinde başka kişi ya da firmalar tarafından kullanılmasını engelleyecek takip ve itiraz işlemleri haksız ve kötüye kullanımının engellenmesi.
Marka, patent, faydalı model ve tasarımlarınız için ülkesel ve evrensel bazda en uygun markanın oluşturulması.
Marka uzmanlarımız tarafından sizin istekleriniz doğrultusunda sektörünüze en uygun markanın oluşturulması.
Markanız için logo tasarımı yapılması, kalite belgelendirme (ISO, CE, HELAL vb.) hizmet ve danışmanlıkları. Kültür bakanlığı nezdinde telif hakları ile ilgili hizmet ve danışmanlık verilmesi.
Uzman mühendislerimiz tarafından yapılacak olan patent ve faydalı model teknik çizimleri.
Fikri ve Sınai Haklar konusunda uzmanlaşmış avukatlarımız tarafından verilecek olan hukuki hizmet ve danışmanlık.

Verified by MonsterInsights